ایده های فروش محصولات

در پاسخ به این سوال که چگونه میتوانیم فروش بیشتری باشید حراج کنید: شما می‌توانید به مناسبت‌های مختلف برای مشتریان خاص یا عموم مشتریان خود تخفیف در نظر بگیرید، اما یادتان باشد که تعداد این حراج‌ها نباید بیش از اندازه باشد. چون در این‌صورت مشتریان شما به‌جای خرید در روزهای.