برگزاری همایش برندسازی شخصی در دانشگاه تهران با سخنرانی دکترشهاب اناری با مدیریت شراره مهبودی

موسسه اول مشاور با مدیریت سرکار خانم شراره مهبودی پیشگام در برگزاری همایش ها و سمینارهای استارتاپی و مدیریتی در تاریخ 96/11/12اقدام به برگزاری همایش در دانشگاه تهران نمود.این همایش با موضوع برند سازی شخصی در بازار ایران با سخنرانی دکتر شهاب اناری (سخنران بین المللی از کانادا همکار برایان.