تبلیغات در نتورک مارکتینگ یا بازاریابی شبکه ای

بازاریابی شبکه ای یعنی تبلیغ و سپس فروش کالا یا خدمات مجاز به قیمت واقعی و تخصیص پورسانت از سود فروش آن کالا یا خدمات مجاز به بازاریابان که در این میان نباید مبلغی به عنوان حق عضویت از بازاریاب اخذ شود و همچنین نباید قیمت کالا یا خدمات ارائه.