انتخاب رشته تحصیلی اولین تصمیم مهم در زندگی

انتخاب رشته تحصیلی یکی از مهمترین انتخابهای هر فرد میباشد، روزهایی که زمان برگزاري امتحانات پایان سال تحصیلی است ، یکی از دغدغه هاي مهم دانش آموزان سال اول دبیرستان و والدین آنها انتخاب رشته تحصیلی است، انتخابی که به احتمال زیاد در زندگی آینده آنان تاثیر فراوان دارد. اگر.

مراحل یک انتخاب رشته موثر

فرآيند انتخاب رشته در روند ورود به دانشگاه اهميت فراوانی دارد انتخاب رشته آخرين قدم در فرآيند ورود دانش‌آموزان به دانشگاه است و چون نتيجه تمام اين فرآيند پرمشقت به انتخاب رشته بستگي دارد، مهمترين قدم هم محسوب مي‎شود. به عبارتي يک انتخاب غلط مي‌تواند زحمات چندين ساله داوطلب را.

عوامل مؤثر در انتخاب رشته و اهمیت انتخاب رشته

عوامل مؤثر در انتخاب رشته را به دو دسته عوامل فردی و درونی و عوامل اجتماعی و بیرونی می‌توان تفکیک کرد. با توجه به این تقسیم‌بندی، در این‌جا پیرامون هر یک از عوامل مشخص شده توضیح مختصری ارائه می‌گردد:  الف- عوامل فردی و درونی 1- انگیزه: انگیزه به عاملی تعبیر.