درباره من

شراره مهبودی

هیچ چیز همچون اراده به پرواز پریدن را آسان نمیکند.

هر کسی از زندگی برای خودش یه تعبیری ، یه تعریفی داره زندگی برای من مثل یک جنگ بوده هی جنگیدم، من باتمام وجودم جنگیدم، و سعی کردم برنده باشم اگر هم بازنده بودم تجربه اش رابرداشتم و بردم توی نبرد بعدی .توی میدون هایی زیادی بودم و خودمو، توانایی هامو و ناتوانایی هامو به چالش کشیدم….از شعر و ادبیات گرفته تا سیاست و مطالبات صنفی تا یادگیری زبانهای دیگه و دغدغه پذیرش دانشگاه و مهاجرت.همشون و تجربه کردم و ازشون عبور کردم تا رسیدم به آموزش به آموزش دادن، و مشاوره دادن،به کمک کردن به آدمها برای شکوفا شدن و این کار اونقدر برای من لذت بخش بود که توش گیر افتادم که توش موندم …نتیجه اش شد موسسه اول مشاور; من وارد این عرصه شدم و این صحنه صحنه ی بازی من بود. مشکلات زیادی رو در این عرصه مشاهده کردم با تمام وجودم مشکلات و استرس کارآفرینی را حس کردم  و دردش رو به جون خریدم و پایش ایستادم .چون همیشه انجام دادن کارهای غیر ممکن را دوست داشته ام و مشکلات همیشه من را جسورتر میکنه، با توجه به این فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت آموزشی از دانشگاه تربیت معلم تهران بوده ام و در جامعه ای زندگی میکنم که همیشه سهم زنان مفقود بوده که در بیشتر حوزه ها با یک تابلوی ایست رو به رو میشوند. به دنبال اگویی بودم که نگاه جنسیتی و زن بودن در آن نقشی نداشته باشه بلکه توان فردی حرف اول رو بزنه.و وارد حوزه صنفی زنان شدم و از فعالیت در انجمن ها گرفته تا نوشتن یاداشت برای روزنامه ها تا کارهای اجرایی بعد از تجربیات زیاد تنها راه کار رو آموزش دیدم الان بینش من برای رشد و توسعه جامعه تلاش برای آموزش و رسیدن به برابری جنسیتی بود.این دغدغه نتیجه اش شد دو سال مطالعه و تحقیق آکادمیک و  موضوع پایان نامه ام که تحلیل محتوایی کتب درسی بر اساس مولفه ی جنسیت بود.

من در این حوزه از لحاظ تئوری این بخش را بسیار فقیر دیدم و تصمیم خودم را گرفتم، گرفتن پذیرش و PHD در این رشته برای تالیف و ترجمه متون بیشتر، دغدغه مهاجرت و من را به سمت خوندن زبان فرانسه کشوند این راه رونیز رفتم. ولی من به هزاران راه نرفته ام فکر میکردم .در کل همیشه سمت و سوی ذهنی ام که این تفکر بوده که با تمام وجود به جامعه ام خدمت کنم ولی در این گیر و دار یک صفت بارز شخصیتی خودم رو که هیچ وقت قابلیت تابع شدن و قراردادی شدن به دستور العمل ها را نداشتم و دوست داشتم سکان هدایت دست خودم باشد را کشف کردم .این مسئله من را به سمت MBAکشوند و دانشجوی این رشته شدم . چشمهایم که باز کردم فعال حوزه کارآفرینی بودم .پیشگام در  برگزاری دوره های آموزشی برای استارتاپها و پیش بردن ایده بیزینسی خودم همگام با دانشجو بودنم ….دقت که میکردم من آموزش صحیح و اصولی توسط متخصصان را تنها راه رشد برای تمامی مطالبات و کم و کسری های موجود میدونستم، و در این نقطه بود که تصمیم گرفتم سایت شخصی خودم رو نیز راه اندازی کنم و تبدیل کنم به یک تریبون برای تولید محتوای خوب و پاسخ به نیازهای علاقه مندان به این حوزه ها.و سایت www.mahboudi.com متولد شد.اینجا قراره  جایی باشه که اساس نامه اش محبت و خدمت به خلق هستش جایی که انسانیت و خدمت خالصانه حرف اول را بزنه.

در آخر امیدوارم بتوانم از این آزمایش و مرام نامه پیش خودم سربلند بیرون بیام و بتونم یه حال بد رو به یه حال خوب تبدیل کنم

 

وبسایت شخصی شراره مهبودی