شراره مهبودی

هیچ چیز همچون اراده به پرواز پریدن را آسان نمیکند.

هر کسی از زندگی برای خودش یه تعبیری، یه تعریفی داره زندگی برای من مثل یک جنگ بوده هی جنگیدم، من باتمام وجودم جنگیدم، و سعی کردم برنده باشم اگر هم بازنده بودم تجربه اش رابرداشتم و بردم توی نبرد بعدی. توی میدون هایی زیادی بودم و خودمو، توانایی هامو و ناتوانایی هامو به چالش کشیدم….از شعر و ادبیات گرفته تا سیاست و مطالبات صنفی تا یادگیری زبانهای دیگه و دغدغه پذیرش دانشگاه و مهاجرت. همشون و تجربه کردم و ازشون عبور کردم تا رسیدم به آموزش به آموزش دادن، و مشاوره دادن،به کمک کردن به آدمها برای شکوفا شدن و این کار اونقدر برای من لذت بخش بود که توش گیر افتادم که توش موندم …نتیجه اش شد موسسه اول مشاور؛ من وارد این عرصه شدم و این صحنه صحنه ی بازی من بود. مشکلات زیادی رو در این عرصه مشاهده کردم با تمام وجودم مشکلات و استرس کارآفرینی را حس کردم  و دردش رو به جون خریدم و پایش ایستادم .چون همیشه انجام دادن کارهای غیر ممکن را دوست داشته ام و مشکلات همیشه من را جسورتر میکنه، با توجه به این فارغ التحصیل کارشناسی ارشد در رشته ی مدیریت آموزشی از دانشگاه تربیت معلم تهران بوده ام و در جامعه ای زندگی میکنم که همیشه سهم زنان مفقود بوده که در بیشتر حوزه ها با یک تابلوی ایست رو به رو میشوند. به دنبال اگویی بودم که نگاه جنسیتی و زن بودن در آن نقشی نداشته باشه بلکه توان فردی حرف اول رو بزنه.و وارد حوزه صنفی زنان شدم و از فعالیت در انجمن ها گرفته تا نوشتن یاداشت برای روزنامه ها تا کارهای اجرایی بعد از تجربیات زیاد تنها راه کار رو آموزش دیدم الان بینش من برای رشد و توسعه جامعه تلاش برای آموزش و رسیدن به برابری جنسیتی بود.این دغدغه نتیجه اش شد دو سال مطالعه و تحقیق آکادمیک و  موضوع پایان نامه ام که تحلیل محتوایی کتب درسی بر اساس مولفه ی جنسیت بود.

من در این حوزه از لحاظ تئوری این بخش را بسیار فقیر دیدم و تصمیم خودم را گرفتم، گرفتن پذیرش و PHD در این رشته برای تالیف و ترجمه متون بیشتر، دغدغه مهاجرت و من را به سمت خوندن زبان فرانسه کشوند این راه رو نیز رفتم. ولی من به هزاران راه نرفته ام فکر می کردم. در کل همیشه سمت و سوی ذهنی ام که این تفکر بوده که با تمام وجود به جامعه ام خدمت کنم ولی در این گیر و دار یک صفت بارز شخصیتی خودم رو که هیچ وقت قابلیت تابع شدن و قراردادی شدن به دستور العمل ها را نداشتم و دوست داشتم سکان هدایت دست خودم باشد را کشف کردم. این مسئله من را به سمت MBAکشوند و دانشجوی این رشته شدم. چشمهایم که باز کردم فعال حوزه کارآفرینی بودم. پیشگام در  برگزاری دوره های آموزشی برای استارتاپها و پیش بردن ایده بیزینسی خودم همگام با دانشجو بودنم ….دقت که میکردم من آموزش صحیح و اصولی توسط متخصصان را تنها راه رشد برای تمامی مطالبات و کم و کسری های موجود میدونستم، و در این نقطه بود که تصمیم گرفتم سایت شخصی خودم رو نیز راه اندازی کنم و تبدیل کنم به یک تریبون برای تولید محتوای خوب و پاسخ به نیازهای علاقه مندان به این حوزه ها. و سایت www.mahboudi.com متولد شد. اینجا قراره  جایی باشه که اساس نامه اش محبت و خدمت به خلق هستش جایی که انسانیت و خدمت خالصانه حرف اول را بزنه.

در آخر امیدوارم بتوانم از این آزمایش و مرام نامه پیش خودم سربلند بیرون بیام و بتونم یه حال بد رو به یه حال خوب تبدیل کنم