در دنیایی از ایده ها زندگی می کنند. آنها اشخاصی مستقل، متفكر و اندیشمند، همراه با احساسات قوی، اصول محکم و همیت مشخص هستند. آنها به نقطه نظرها و تصمیمات خود اعتماد دارند، از پنداره های درونی خود انگیزه می گیرند و برای آنها به شدت احترام و توجه قائل اند. این تیپ شخصیتی از تصور و تخیل غنی برخوردار است و به احساسات و انگیزه های دیگران بها می دهد. معمولاً در موقعیتهای مختلف به عمق آنها توجه دارند و معانی عمیق تر را می بینند و در برخورد با موقعیتها از شمّ قوی برخوردارند. به الهامات و ایده آلهای خود وابسته اند و به دیگران نیز رشد و فراست می بخشند. برای الهامات، آرزوها و استنباط های خود ارزش زیادی قائل اند، حتی اگر دیگران آنها را تایید نكنند. صمیمی، وفادار، متعهد و آرمان گرا هستند. دوست دارند که نقطه نظرهایشان مورد پسند قرار گیرد و به اجرا درآید. آنان برای انسجام و تمامیت ارزش فراوان قائل اند، بسیار مصمم بوده و ممکن است گاه به قدری مصصم رفتار کنند، که سماجت به خرج دهند.  به سبب اعتقاد بارزشان به پنداره های روشن و اینکه می دانند چه چیزی به صلاح مردم و جامعه است رهبران و تصمیم گیرندگان خوبی می شوند. اغلب مردم به این اشخاص احترام می گذارند.
از آنجا که  به رسیدن به توافق و هماهنگی با دیگران علاقه دارند، دوست دارند اعتبار نقطه نظرهایشان را به دیگران بقبولانند. آنان با تصدیق کردن و با تعریف و تمجید از دیگران همکاری آنها را برای خود می خرند. علاقه ای به اختلاف نداشته و تمایل به رسیدن به توافق با دیگران دارند. این تیپ شخصیتی سعی می کند که تا حد امکان از اختلاف و تعارض فاصله بگیرد. اغلب تصمیم گیرندگانی فکور و اندیشمند هستند. آنان مساله را جالب ارزیابی کرده و اغلب قبل از اینکه دست به کار شوند، خوب فکر می کنند. آنها ترجیح می دهند که در هر زمان تنها به یک موضوع بیندیشند.

صفات کلیدی تیپ شخصیتی INFJ

رازدار، درون نگر، مهربان، متمرکز، همدل، مستقل، مصمم، قاطع، حساس، کمال گرا، حساس، تمایل به داشتن حریم خصوصی، دارای برنامه، با درک و فهم، از خود گذشته، دگرمحور، اهل نظریه و تئوری، غیر عملگرا، نجیب، آینده نگر، صلح طلب، مشوق، دلگرم کننده، پیچیده، هدف گرا، هدفمند، نتیجه گرا، شهودی، دارای شمّ قوی، منظم، ساخت یافته، احساساتی، ارزش گرا، خلاق، ساکت، آرام

محل کار مناسب تیپ شخصیتی INFJ
۱- به شدت بکر و خلاق هستند.

۲- برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود کار می کنند. می خواهند ببینند که نقطه نظرهایشان صورت تحقق پیدا می کند و به کار بسته می شود.

۳- می توانند از خود و دیگران به شدت متوقع باشند. اغلب کمال طلب هستند.

۴- در دفاع از ارزشها و باورهای خود بسیار راسخ هستند.

۵- از ایده آلها و هدفهایشان حمایت می کنند.

۶- اغلب به رفاه مردم کمک می کنند.

۷- ناکامیها را مسائلی می دانند که باید حل و فصل شوند.

۸- در استفاده از کلمات بسیار دقیق هستند.

۹- درباره مسائل به طور دقیق فکر می کنند. در تمرکز قوی هستند و از پرت شدن حواسشان خوششان نمی آید.

۱۰- ترجیح می دهند در مکانهایی بی سر و صدا و سازمان یافته کار کنند.

۱۱- خواهان تحسین و احترام هستند، اما دوست ندارند که توجه دیگران را به خود جلب کنند.

۱۲- می توانند رهبرانی مجاب کننده و الهام بخش باشند.

۱۳- دوست دارند اوقات خود را سازماندهی کنند و روی فرایند محصول کنترل داشته باشند.

ارتباط  با دیگران تیپ شخصیتی INFJ

۱- آرام و دل نازک هستند.

۲- دوست دارند خانه راحتی داشته باشند.

۳- می توانند بسیار صمیمی باشند. ممکن به خاطر نیازهای شریک زندگیشان تن به هر کاری بدهند.

۴- شنونده خوبی هستند.

۵- احساسات، عواطف و محبتهای خود را با شمار کوچکی از دوستانشان در میان می گذارند.

۶- اغلب خود را در قبال احساسات دیگران مسؤول می دانند و نمی توانند حد و مرز سالمی را رعایت کنند.

۷- می توانند روحیه ای متلون داشته باشند.

۸- نسبت به انتقاد بسیار حساس هستند و اگر آنها را درک نکنند، به شدت رنجش به دل می گیرند.

۹- در بیان اندیشه های خود با دشواری روبرو هستند.

۱۰- نیازمند هماهنگی هستند و اگر به این هماهنگی نرسند، رنجش به دل می گیرند.

۱۱- وقتی لازم باشد که با افراد برخورد کنند، مودبانه رفتار می کنند.

محل کار مناسب تیپ شخصیتی INFJ

۱- به شدت بکر و خلاق هستند.

۲- برای دستیابی به اهداف بلند مدت خود کار می کنند. می خواهند ببینند که نقطه نظرهایشان صورت تحقق پیدا می کند و به کار بسته می شود.

۳- می توانند از خود و دیگران به شدت متوقع باشند. اغلب کمال طلب هستند.

۴- در دفاع از ارزشها و باورهای خود بسیار راسخ هستند.

۵- از ایده آلها و هدفهایشان حمایت می کنند.

۶- غلب به رفاه مردم کمک می کنند.

۷- ناکامیها را مسائلی می دانند که باید حل و فصل شوند.

۸- در استفاده از کلمات بسیار دقیق هستند.

۹- درباره مسائل به طور دقیق فکر می کنند. در تمرکز قوی هستند و از پرت شدن حواسشان خوششان نمی آید.

۱۰- ترجیح می دهند در مکانهایی بی سر و صدا و سازمان یافته کار کنند.

۱۱- خواهان تحسین و احترام هستند، اما دوست ندارند که توجه دیگران را به خود جلب کنند.

۱۲- می توانند رهبرانی مجاب کننده و الهام بخش باشند.

۱۳- دوست دارند اوقات خود را سازماندهی کنند و روی فرایند محصول کنترل داشته باشند.

عناوین شغلی تیپ شخصیتی INFJ

۱- روانشناس

۲- مشاور

۳- مشاور شغلی

۴- مشاور تحصیلی

۵- معلم دبیرستان

۶- مددکار اجتماعی

۷- کتابدار

۸- جامعه شناس

۹- روحانی

۱۰- کشیش

۱۱- راهب و راهبه

۱۲- مددکار مذهبی

۱۳- نقاش

۱۴- شاعر

۱۵- نمایشنامه نویس

۱۶- رمان نویس

۱۷- ناشر

۱۸- طراح صحنه

۱۹- طراح لباس

۲۰- طراح داخلی

۲۱- طراح آگهی های تجاری

۲۲- گرافیست

۲۳- فیلمساز مستند

۲۴- تدوین گر

۲۵- سردبیر

پیشنهادات تیپ شخصیتی INFJ

۱- به زمانی که برای تنها بودن، در خیال فرو رفتن، بررسی تئوریها و خواندن و خلق کردن احتیاج دارید، احترام بگذارید.

۲- نقطه نظرها، پنداره ها، احساسات و غنای درون خود را با نزدیکانتان سهیم شوید.

۳- در ارتباط خود صریح و مستقیم باشید.

۴- سعی کنید به دیگران زمانی که نیاز دارند، محبت کنید.

۵- در اینکه به چه اندازه می توانید از دیگران قبولی و پذیرش بطلبید، واقع بین باشید.

۶- بیش از اندازه، خود را تحلیل نکنید. احساسات خود را از طریق نوشتن یا صحبت کردن ابراز نمایید.

۷- روحیه خود را گذرا در نظر بگیرید. بدانید که روحیه تان تغییر خواهد کرد.

۸- بی جهت وقت خود را صرف جزئیات بیش از اندازه نکنید. تصمیم بگیرید چه کارهایی مفید است و چه فعالیت هایی را باید کنار بگذارید.

۹- نخواهید که زندگی را کنترل کنید. بگذارید عالم هستی کار خودش را بکند.

۱۰- از سرعت زندگی خود بکاهید. بیش از اندازه خودتان را تحت فشار قرار ندهید.

۱۱- با کم و کاستهای زندگی کنار بیایید. امور را به شکلی که هستند بپذیرید و نخواهید که همه چیز براساس ایده آل شما باشد.

۱۲- دوستانی را انتخاب کنید که نظرات شما را درک کنند و شما را تشویق کنند که خودتان باشید.

۱۳- به نقاط قوت خود یعنی بینش فراوان، کمالگرایی، بکر بودن، خلاقیت، مهربانی، صمیمیت، حساسیت، وفاداری، سازمان یافتگی، نو آوری و قاطعیت. توجه داشته باشید.

۱۴- رمز موفقیت یك INFJ توجه به جزئیات، انعطاف پذیر بودن و دست به کار شدن است.

اوقات فراغت تیپ شخصیتی INFJ

اعتقاد به تعادل بین صرف وقت به تنهایی(به منظور رسیدگی به پروژه های خلاق) و صرف وقت با دوستان و افراد خانواده دارند. برای آنها وجود یک خانواده خوشایند بسیار مهم است. بسیاری از INFJها از شرکت در مناسبتهای فرهنگی و هنری لذت می برند. INFJها کارهای ذهنی را بیش از کارهای جسمانی دوست دارند.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *