تیپ شخصیتی

در تحلیل تیپ های شخصیتی هر فرد در برخی اوقات حسی و در برخی اوقات شهودی است. این بعد از تیپ شخصیتی مربوط به مکانیسم ترجیحی افراد در نوع اطلاعاتی است که دریافت می کنند و به کدام نوع اطلاعات، بیشتر اعتماد دارند. از آنجا که اطلاعات مبنای تصمیمات انسان است، برخی این بعد از شخصیت را مهمترین بخش می دانند. در واقع این ترجیح می تواند جهان بینی انسان را نیز نشان دهد.البته از نظر بسیاری از افراد تشخیص حسی یا شهودی بودن، نسبت به سه ترجیح دیگر سخت تر است. ضمنا در حالیکه نسبت سه ترجیح دیگر (درونگرا/برونگرا)، (فکری/احساسی)، (داوری کننده/ملاحظه کننده) در جامعه تقریبا ۵۰/۵۰ است، اما ۷۰ درصد جامعه حسی هستند و ۳۰ درصد باقیمانده شهودی هستند.

ویژگی افراد حسی

توجه به واقعیت فیزیکی، آنچه قابل دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و لمس کردن باشد. افراد حسی بیشتر با آنچیزی درگیر می شوند که واقعی، موجود، اکنون و حقیقی است. بیشتر به آنچه هم اکنون در زندگی می گذرد توجه دارند، تا اینکه بخواهند برای تغییر دنیا برنامه ریزی کنند.افراد حسی ارزش زیادی به اطلاعات داده و قبل از هرگونه تصمیم گیری، در جستجوی هرچه بیشتر اطلاعات هستند. از آنچه پیرامونشان می گذرد آگاه هستند. انها هرچیزی که پیرامونشان میگذرد را مو به مو جذب می کنند، تا به عنوان سکویی برای برداشتن گام بعدی استفاده کنند.افراد حسی آمار و ارقام را به خوبی درک می کنند.  توانایی خوبی در به خاطر سپردن حجم زیادی از آمار و ارقام و به یادآوری نکات و جزییات ریز دارند.افراد حسی توجه و اهمیت زیادی به تجربه و دانش می دهند. از نظر آنها، گذشته همچون پایگاه داده ای است که در آن درس آموخته های زیادی نهفته است و حکمت های زیادی می توان از آن استخراج نمود.افراد حسی ترجیح می دهند در حل مساله به صورت گام به گام از یک مرحله به مرحله دیگر بروند، لذا دارای ثبات قدم بیشتری به نظر می رسند.افراد حسی علاقه دارند تا استفاده کاربردی از اشیا را تجربه کرده و وقتی نحوه استفاده آنها را ببنید، بهتر یاد می گیرند.افرادی که ترجیحشان احساسی است در تجربه های غنی  ومستمر حواس پنجگانه غوطه ور میشوند، بنابراین به نظر میرسد بیشتر بر پایه ی واقعیت فیزیکی و زندگی روزمره عمل میکنند. آنها تمایل دارند ذهن شان با چیزهایی در گیر شود که عملی، در زمان حال، جاری و واقعی باشند. افراد حسی که ترجیحشان حواس پنجگانه است، با توجه به اطلاعات  واقعی با موقعیت ها برخورد میکنند. بنابراین آنها اغلب حافظه ی خوبی برای جزئیات دارند، در کار کردن با اطلاعات دقیق هستند و واقعیات و جنبه هایی از رویدادها را به خاطر می آورند که حتی در زمان رخ دادن آنها قابل توجه به نظر نمی رسیدند. افراد دارای تیپ شخصیتی حسی اغلب در پیاده سازی عملی ایده ها خوب هستند و احتمالا زمانی یک موضوع را یاد میگیرند که جنبه ی عملی آن را ببینند. برای حسی ها ، تجربه بسیار مهم تر از حرف یا مسائل نظری است.

ویژگی افراد شهودی

افرادی که در ترجیحشان ادراک شهودی دارند به معانی روابط و احتمالات مبتنی بر حقایق بیش از خود حقایق توجه دارند. آنها اغلب از طریق حس ششم مطالب را درک می کنند.افراد دارای تیپ شخصیتی شهودی اغلب با مواردی از لحاظ ذهنی درگیر می شوند که متفاوت و جدید هستند. سوگیری آنها بیشتر به سمت آینده است. آنها اغلب به معانی و دلایل پشت وقایع علاقه مند هستند و از فعالیت هایی بیشتر لذت میبرند که در آن میتوانند از تخیل و پیش بینی استفاده کنند. حافظه ی آنها در مورد پدیده ها اغلب متشکل از تصویری کلی از اصل و اساس یک رویداد است و نه واژگان دقیق و جزئیات مرتبط با آن رویداد. آنها اغلب خود ایده ها را دوست دارند، حتی ایده هایی که کاربرد فوری ندارند. آنها موقعی یک موضوع را بهتر یاد میگیرند که از همان ابتدا تصوری کلی از آن داشته باشند.آن ها احساسات عمیقی دارند و بسیار شهودی هستند.علاقه بسیار زیادی به کشف کردن دارند. و اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق حس ششم دریافت میکنندواکنش های احساسی بیشتری از خود بروز می دهند.برای مثال بیشتر از سایر افراد، با دوستان خود به هنگام بروز مشکلات همدردی می کنند.ورزش های انفرادی را به ورزش های دسته جمعی ترجیح می دهند.ورزش هایی مانند دوچرخه سواری، دویدن، پیاده روی و …زمان زیادی را صرف تصمیم گیری می کنند.اگر در مورد مسئله ای تصمیم نادرستی و اشتباهی بگیرند، بسیار ناراحت می شوندو بیش از دیگران خود را سرزنش می کنند. زیرا آن ها واکنش های احساسی قوی تری نسبت به مسائل از خود بروز می دهند.آن ها بسیار جزئی نگر هستند.آن ها اولین کسانی هستند که تغییرات به وجود آمده در ظاهر یک اتاق، کفشی جدیدی که پوشیده اید یا تغییر آب و هوا را احساس می کنند.در محیط های تیمی به خوبی کار می کنند.از آنجا که افراد بسیار حساس متفکران عمیقی هستند، آن ها را کارگزاران با ارزش تیم می دانند.

تفاوت تیپ شخصی حسی و شهودی

حسی ها درخت ها را می بینند و شهودی ها جنگل را. منظور این است که حسی ها ذاتا به آنچه در لحظه تجربه می کنند توجه دارند. اگر یک گل را به یک حسی نشان دهید و از او بخواهید توضیحی از آن بدهد متوجه می شوید که بیشتر از رنگ ، بو، شکنندگی و نقش گلبرگ ها و … برایتان سخن می گوید. اما حالا ادبیاتی که از یک شهودی می شنوید : این گل مرا یاد مادرم میندازد، واقعا این گل ها را دوست داشت، واقعا یادش بخیر که این گل ها را روی میز موقع شام میگذاشتیم.شهودی ها بیشتر آدم هایی خیال پرداز و خلاق هستند اما این به آن معنا نیست که به طور حتم حسی ها خلاق نیستند، اما شهودی ها معمولا از حسی هایی که بیشتر آدم هایی واقع بین هستند بیشتر خلاق ترند. شهودی ها خلاقیت خود را در دیدن یا انجام دادن چیزهایی نشان می دهند که تا کنون به شکل متفاوتی دیده یا انجام شده است. اما حسی ها بیشتر اوقات خلاقیت را با یافتن کاربردهای تازه برای چیزی که قبلا ابداع و پایه گذاری شده نشان میدهند.

•تیپ شخصیتی حسی، به اطلاعاتی که از طریق حواس پنجگانه خود دریافت می‌کند، توجه خاصی دارد. در مقابل، تیپ شخصیتی شهودی، به الگوها و تحلیل‌ها و تصویر‌هایی که در ذهنش شکل می‌گیرند توجه بیشتری دارد و آنها را مبنای درک و تفسیر محیط اطراف قرار می‌دهد.

•توجه به واقعیت‌های فیزیکی دنیای اطراف (مثلاً صداها، تصویرها، آنچه می‌بوییم و می‌چشیم ولمس می‌کنیم) از جمله ویژگی‌های تیپ شخصیتی حسی است.

•تیپ حسی می‌تواند تصویری دقیق و با جزئیات از رویدادها و خاطرات را در ذهن خود به یاد بیاورد و توصیف کند.

•اعداد و ارقام و جزئیات، برای تیپ حسی بیشتر از تصویرها و قصه‌ها و روایات جذاب است.

•در مقابل، تیپ شهودی، ترجیح می‌دهد بر اساس داستان‌ها و روایات و تصویرها، تصمیم بگیرد و تحلیل کند.

کدامیک بهتر است؟ حسی یا شهودی؟

هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. در واقعیت، کارکردهای موجود در دنیا به صورت یک کل یکپارچه است. یک کلیت که از سبک ها و رویکردهای متفاوت تشکیل می شود.این طور بگوییم که در دنیا مسابقه ای بین شهودی ها و حسی ها وجود ندارد، مثل یک بازی تیمی است که برنده ها افرادی هستند که می توانند علیرغم تفاوتها با یکدیگر بخوبی کار کنند.در زندگی فردی نیز، هر کدام از ما هر دوی این ترجیحات را درون خود داریم. اگرچه تسلط ما بر یکی از این دو بیشتر است و یکی از این ترجیحات در ما غالب می باشد. اما استفاده از هریک در موقعیت مناسب، کاری که انجام میدهیم و هر دوره زندگی می تواند تاثیرات قابل توجهی داشته باشد.افراد شهودی در پیدا کردن ارتباطات بین ایده های به ظاهر مجزا خوب هستند. آنها مفاهیم را در کنار یکدیگر قرار می دهند، تا دیدگاه جدید و یا تفکر جدیدی نسبت به موضوع داشته باشند. از اینرو افراد شهودی بسیار خلاق و نوآور هستند.

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *